استند فلزی
Category:
استند فلزی استند فلزی چیست ؟       استندهای فلزی اغلب به عنوان "استند فلزی" یا "پایه فلزی" شناخته می‌شوند و به دستگاه‌ها، تابلوها، نمونه‌ها، یا اشیاء دیگری که بر روی آن‌ها...