چاپ روی مخزن
3
سپتامبر
چاپ استیکر روی مخازن

چاپ استیکر روی مخازن یک تبلیغ محیطی به حساب میاید که به عنوان پر وسعت ترین شعاع دید را دارد که میتوان به عنوان یک تابلو تبلیغاتی استفاده کرد.