افتابگیر
20
اکتبر
چتر سایبان
Category:

چتر سایبان جزو استند های محیط باز میباشد و کاربرد آنها جلوگیری از ریزش باران بر روی سمپلیگ و یا حتی نور افتاب میباشد.