چاپ مش
21
اکتبر
مش
Category:

مش از خانواده استیکر ها و در دسته بندی چاپ لارج فرمت میباشد که فقط میتوان از آن بر روی شیشه ها استفاده کرد.