استند قاب فنری
21
اکتبر
قاب فنری
Category:
قاب فنری انواع استند قاب فنری قاب فنری چیست ؟   به تابلویی گفته میشود که شامل یک قاب لوله ای از جنس آلومینیوم  است که پوستر تبلیغاتی به وسیله چهار عدد فنر...