چاپ روی زمین
20
اکتبر
چاپ استیکر روی زمین
Category:

چاپ استیکر روی زمین یکی از روش های تبلیغ میباشد که هم در مجتمع های تفریحی و فرهنگی و پاساژ ها و خیابان ها مورد استفاده قرار میگیرد.