تابلو بانکی
21
اکتبر
تابلو بانکی
Category:

تابلو بانکی شامل چهار ماژول ساعت ، تقویم ، روز ، متن دلخواه میباشد که میتوان به صورت زبان فارسی و انگلیسی باشد و در ابعاد مختلف