ایکس استند
5
سپتامبر
ایکس
Category:

ایکس استند یا پایه استند جزو ارزان ترین نوع سازه ها میباشد که کاربرد آن برای خیر مقدم و استند تسلیت میباشد.