اجاره سالن همایش
31
اکتبر
اجاره سالن همایش
Category:

اجاره سالن همایش ، سمینار و کنفرانس اولین قدم برای شروع یک رویداد میباشد که باید با علم و آگاهی انتخاب شود

برگزاری همایش
20
اکتبر
برگزاری همایش
Category:

برگزاری همایش شامل اجاره سالن و اینکه چه مدل استندهایی مورد نیاز است چه چاپ هایی نیاز است هدایا خدمات پذیرایی و …