مناقصه انجام امور خدمات کپی و تکثیر …

Category:
کد ایران تندر2352554کد آگهی۴۷ – ۳ – ۱۴۰۱- الف
مجموعه آگهیخدمات چاپ ، نشر ، تکثير و صحافي (کپي و ….)
مناقصه گذارفقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
عنوان آگهیمناقصه انجام امور خدمات کپی و تکثیر …
شرح آگهیفقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
مبلغ برآورد مالیفقط برای اعضا قابل مشاهده می باشدمبلغ تضمینفقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
تاریخ انتشار1401-03-16دریافت اسناد1401-03-21
استانزنجانرسانه متشرکنندهفقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
شماره تماسفقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
آدرسفقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
توضیحاتفقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
تصویر آگهیفقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهیفقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
Author فرشید قملاغی
محقق در زمینه صنعت چاپ و تبلیغات ، استندهای نمایشگاهی در سال 1389 با استخدام در یک شرکت تبلیغاتی شروع به کار نموده و در حوزه چاپ و استندهای نمایشگاهی و فروشگاهی فعالیت خود را آغاز کرده و بعد از 4 سال فعالیت ، اولین شرکت شخصی خود را به نام نقش و نگار در زمینه استندهای نمایشگاهی و چاپ لارج فرمت و دیجیتال بنا نهاد که این اولین تجربه مدیریت فرشید قملاغی بود اما بهترین و قوی ترین گام را در همان سال اول در این راستا با شرکت مستمر در نمایشگاه های داخلی و خارجی و تحقیق روی انواع زیادی از استندهای نمایشگاهی و فروشگاهی برداشت. در سال 1399 با تاسیس دومین مجموعه تبلیغاتی به نام چاپ و استند آرنیک قدم به دنیای بین المللی گذاشته و آغاز به تحقیق در زمینه چگونگی پیدایش انواع استندهای تبلیغاتی و نمایشگاهی و فروشگاهی و کاربرد آنها نموده تا جایی که برای سهولت کاربران از این دسته تبلیغات ، اولین مرکز تعمیر انواع استندهای نمایشگاهی را بنا نموده