رخورد برخوردبا گران فروشان کاغذ نياز به هماهنگي نهادهاي مختلف دارد

Posted by arnik
Category:

به گفته رئيس اتحاديه فروشندگان کاغذ و مقوا تهران اين اتحاديه زماني مي ‌تواند براي برخورد با گران ‌فروشان اقدام کند که هماهنگي لازم با ساير نهادها ازجمله سازمان تعزيرات وجود داشته باشد.

احمد شريفان، رئيس اتحاديه کاغذ و مقوا تهران با اشاره به گراني هاي ۱۰ روز اخير بازار کاغذ، گفت: اين افزايش قيمت ها هيچ توجيهي ندارد؛ زيرا در فاصله ۱۵ اسفند۱۴۰۰ تا ۱۵ فروردين سال جاري، کالاي جديدي به کشور وارد نشده است؛ اما تجار نسبت به افزايش قيمت کالاهاي خود اقدام کردهاند.

وي ادامه داد: طي رصدي که از بازار داشتيم در ۱۰ روز گذشته بازار کاغذ چاپ و تحرير با افزايش ۱۲ درصدي قيمت روبه رو شد و اين موضوع موجب رکود و لجام گسيختگي در ميان خريداران و فروشندگان اين کالا شد.
شريفان با بيان اينکه متاسفانه در برخي مواقع بعضي از تجار واردکننده کاغذ دچار زياده خواهي مي شوند، عنوان کرد: چندين بار در اين زمينه به آنها گله کرديم که در بازه هاي زماني که جنس جديدي وارد نشده است، نبايد قيمت ها بالا برود؛ اما متاسفانه دلايلي مي آورند که قابل قبول نيست.
وي درباره ورود اتحاديه کاغذ و مقوا به بحث گران فروشي کاغذ از سوي صنف نيز توضيح داد: به عنوان اتحاديه نمي توانيم به اين مسئله ورود پيدا کنيم، زماني مي توانيم اقدام کنيم که هماهنگي لازم با ساير نهادها نيز وجود داشته باشد اما الان دست ما بسته است.
شريفان يادآور شد: تا زماني که بين ارگان هاي مختلف ازجمله سازمان تعزيرات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت صمت، سازمان بازرسي و نظارت، يک هماهنگي، وجود نداشته باشد نمي توان اقدام عملي خاصي انجام داد.
به گفته وي، بهتر است سازمان تعزيرات براي ورود به اين مسئله ابتدا با اتحاديه صنفي جلسه برگزار کند و در هماهنگي با تشکل صنفي، قيمت بازار را در دست بگيرد و بر روند افزايش آن کنترل داشته باشد.
شريفان همچنين با بيان اين که حذف ارز دولتي از کالاها شوک و آسيب زيادي به کسبه و مردم وارد مي کند، خواستار توجه و برنامهريزي جدي دولت براي اجراي اين طرح شد.
بر اساس اين گزارش پنجشنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۱ در بازار تهران هر بند کاغذ چاپ و تحرير ۷۰ گرمي ۷۰ در ۱۰۰ چيني به قيمت ۸۱۵ هزار تومان، هر بند کاغذ ۷۰ گرمي ۶۰ در ۹۰ چيني به قيمت ۶۱۵ هزار تومان و هر بند کاغذ ۸۰ گرمي ۷۰ در ۱۰۰ اندونزي به قيمت يک ميليون تومان خريد و فروش مي شود[ منبع ]

محتوا قابل کپی نمیباشد