تبلیغات و ارتقاء فعالیت های مختلف در سطح بین المللی

Category:

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تبلیغات کم هزینه ترین شیوه برای ارتباط با خریداران خارجی و ایجاد بازار در سایر نقاط جهان است. شرکت هایی که در سطح بین المللی فعالیت می نمایند بایستی نیروهای محیطی هر بازار از قبیل عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و جمعیت شناسی را مورد توجه قرار دهند.
در بازارهای بین المللی، شرکت ها معمولا از دو روش استفاده می نمایند: 1. استراتژی بازاریابی جهان 2. استراتژی بازاریابی محلی. در بازاریابی جهانی، شیوه یکسان و استاندارد در کلیه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به وجود اختلافات در فرهنگ، شرایط اقتصادی، نیازها و خواست های مصرف کنندگان، تعداد زیادی از شرکت ها از شیوه استاندارد و تبلیغات جهانی استفاده نمی نمایند.
جهت اجرا برنامه های تبلیغات در سطح جهان باید تصمیمات مقتضی در مورد سازماندهی، انتخاب آژانس تبلیغات، تحقیقات، استراتژی مبتکرانه و خلاق و انتخاب رسانه های مناسب اتخاذ گردد.
مدیران بازاریابی بین المللی علاوه بر تبلیغات، باید مقولات ارتقا فروش، فروش شخصی و روابط عمومی را نیز مورد توجه قرار دهند. فروش شخصی، بیشتر از تبلیغات، به خصوصیات فرهنگی کشورها ارتباط داشته و برنامه های روابط عمومی نیز برای ایجاد روابط مطلوب با دولت ها، رسانه ها و شهروندان خارجی ضروری است. [ منبع ]

Author فرشید قملاغی
محقق در زمینه صنعت چاپ و تبلیغات ، استندهای نمایشگاهی در سال 1389 با استخدام در یک شرکت تبلیغاتی شروع به کار نموده و در حوزه چاپ و استندهای نمایشگاهی و فروشگاهی فعالیت خود را آغاز کرده و بعد از 4 سال فعالیت ، اولین شرکت شخصی خود را به نام نقش و نگار در زمینه استندهای نمایشگاهی و چاپ لارج فرمت و دیجیتال بنا نهاد که این اولین تجربه مدیریت فرشید قملاغی بود اما بهترین و قوی ترین گام را در همان سال اول در این راستا با شرکت مستمر در نمایشگاه های داخلی و خارجی و تحقیق روی انواع زیادی از استندهای نمایشگاهی و فروشگاهی برداشت. در سال 1399 با تاسیس دومین مجموعه تبلیغاتی به نام چاپ و استند آرنیک قدم به دنیای بین المللی گذاشته و آغاز به تحقیق در زمینه چگونگی پیدایش انواع استندهای تبلیغاتی و نمایشگاهی و فروشگاهی و کاربرد آنها نموده تا جایی که برای سهولت کاربران از این دسته تبلیغات ، اولین مرکز تعمیر انواع استندهای نمایشگاهی را بنا نموده