باتمام توان در پي ساماندهي واحدهاي بدون پروانه کسب هستيم/ در کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد هيچ نشاني از اتحاديه فروشندگان کاغذ و مقوا نيست

Category:

رئيس اتحاديه فروشندگان کاغذ و مقواي تهران گفت: بازرسي مرتب از واحدهاي بدون پروانه کسب منجر به جوازدار شدن ۴۰ واحد گرديد. حدود ۴۰۰ واحد بدون پروانه در تهران وجود دارد که بسياري از اين تعداد در واحدهاي مسکوني در حال فعاليت هستند و ورود به آنها براي بازرسان امکان پذير نيست؛ اما با تمام توان در پي ساماندهي هستيم.

.احمد شريفان، رئيس اتحاديه فروشندگان کاغذ و مقواي تهران در ارزيابي عملکرد سال ۱۴۰۰ اتحاديه بيان داشت: با برنامه ريزي و مساعدت اعضاي دلسوز، همچنين در آمد ناشي از ساماندهي برخي از اعضاي بدون پروانه توانستيم به ميزاني بر چالش هاي اتحاديه فائق آييم.

شريفان در خصوص جايگاه کاغذ تصريح کرد: لزوم و ضرروت وجود کاغذ، حتي از نان در زندگي بشر امروزي بيشتر احساس مي شود. در دنيايي که زندگي مي کنيم همه کارهايمان با کاغذ سروکار دارد؛ اما گراني اين کالاي مهم در کشور به تمامي افراد فشارهاي اقتصادي زيادي وارد مي کند که بايد براي رفع آن تدبير کرد.

وي با اشاره به اينکه عمده واردات کاغذ کشور از اتريش است بيان داشت: اتريش خمير کاغذ و چوب و مواد اوليه را از اوکراين تامين مي کرد، جنگ روسيه و اوکراين اين معادلات را برهم زد و باعث گراني کاغذ نه تنها در کشور بلکه در اروپا و آسيا شد.

شريفان برخي عواملي که مي توانند براي کنترل گراني کاغذ کمک کنند را برشمرد و گفت: يکي از شاه کليدهاي کاهش قيمت کاغذ تغيير نگرش در مصرف کاغذ از لوکس گرايي به رويکرد استفاده از کاغذهاي چرک نويس و کاهي از سوي سازمان ها، ارگان ها و مردم است که دغدغه رفع مشکل اقتصادي را دارند.

وي ادامه داد: به طور مثال آموزش و پرورش مي تواند براي توليد کتاب هاي درسي از کاغذ هاي کاهي استفاده کند. اين نوع کاغذ را چوب و کاغذ مازندران توليد مي کرد، همچنين تمامي ادارات از کاغذهايي که يک رو استفاده شده و يک رو سفيد دارند درمراودات داخلي اداري بهره ببرند.

شريفان با اشاره به استفاده از افراد غيرمتخصصين در کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بيان داشت: در کارگروهي که وزارت فرهنگ و ارشاد براي کاغذ تشکيل داده هيچ نشاني از اتحاديه فروشندگان کاغذ و مقوا نيست. برخي از اعضاي اين کارگروه را افرادي تشکيل مي دهند که هيچ تخصصي در حوزه کاغذ ندارند و با چالش هاي آن آشنا نيستند و تنها کرسي افراد مطلع را اشغال کرده اند. يک سري افراد هم از خرد ناکافي برخي از اعضاي اين کارگروه سوءاستفاده کرده و از آب گل آلود ماهي مي گيرند. گراني هاي کاذبي ايجاد مي شود که علي رغم تلاش برخي از افراد، نمي توان به نتيجه مطلوبي رسيد.

رئيس اتحاديه فروشندگان کاغذ و مقواي تهران اظهار داشت: در حال حاضر چاپ يک جلد کتاب بيش از ۵۰۰ هزار تومان براي نويسنده آب مي خورد. چاپ ۱۰۰۰ جلد کتاب، رقم قابل ملاحظه اي براي نويسنده مي شود که از توان وي خارج است و اگر هم چاپ شود در شرايطي که امروزه دغدغه اصلي مردم تهيه نان شب است، کتاب در کتاب فروش مي ماند و خريدار ندارد، پس هيچ نويسنده اي راغب نيست تمام عمر و سرمايه خود را صرف نوشتن کند و اينگونه مي شود که علم و فرهنگ تفکر و نوشته جاي خود را به تامين ماديات و معاش مي دهد.

شريفان در پايان تاکيد کرد: دولت براي نويسنده ها و ناشران شرايطي فراهم کند تا دغدغه هزينه هاي چاپ نداشته باشند. [ منبع ]

Author فرشید قملاغی
محقق در زمینه صنعت چاپ و تبلیغات ، استندهای نمایشگاهی در سال 1389 با استخدام در یک شرکت تبلیغاتی شروع به کار نموده و در حوزه چاپ و استندهای نمایشگاهی و فروشگاهی فعالیت خود را آغاز کرده و بعد از 4 سال فعالیت ، اولین شرکت شخصی خود را به نام نقش و نگار در زمینه استندهای نمایشگاهی و چاپ لارج فرمت و دیجیتال بنا نهاد که این اولین تجربه مدیریت فرشید قملاغی بود اما بهترین و قوی ترین گام را در همان سال اول در این راستا با شرکت مستمر در نمایشگاه های داخلی و خارجی و تحقیق روی انواع زیادی از استندهای نمایشگاهی و فروشگاهی برداشت. در سال 1399 با تاسیس دومین مجموعه تبلیغاتی به نام چاپ و استند آرنیک قدم به دنیای بین المللی گذاشته و آغاز به تحقیق در زمینه چگونگی پیدایش انواع استندهای تبلیغاتی و نمایشگاهی و فروشگاهی و کاربرد آنها نموده تا جایی که برای سهولت کاربران از این دسته تبلیغات ، اولین مرکز تعمیر انواع استندهای نمایشگاهی را بنا نموده