افزايش قيمت ۲۰ تا ۴۰ درصدي خدمات چاپ/ تعيين قيمت خدمات چاپي بر اساس توافق بين کارفرما و واحد چاپي است

Posted by arnik
Category:

رئيس اتحاديه چاپخانه‌داران تهران از افزايش قيمت خدمات چاپ بين ۲۰ تا ۴۰ درصد خبر داد و گفت: اين افزايش قيمت ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه است.

احمد ابوالحسني، رئيس اتحاديه چاپخانه داران تهران چند برابر شدن تعرفه هاي چاپ را تکذيب کرد و گفت: خدمات چاپ طبيعتاً نسبت به سال گذشته افزايش داشته است، اما افزايش چند برابريرا تأييد نمي کنم.

وي ادامه داد: اتحاديه چاپخانه داران در ابتداي سال جلسه اي براي تعيين تعرفه برگزار کرد و تعرفه ها هم مشخص شد، اما فعلاً اين تعرفه ها را اعلام نکرديم. در عين حال واحدها خود به افزايش قيمت با توجه به افزايش مواد اوليه و افزايش حقوق و دستمزد پرداخته اند.

ابوالحسني افزايش قيمت ها را بين ۲۰ تا ۴۰ درصد عنوان کرد و گفت: با توجه به افزايش قيمت کاغذ، مقوا، زينک و … خدمات چاپ نيازمند افزايش تعرفه است.

رئيس اتحاديه چاپخانه داران تهران افزايش قيمت زينک از ۵۰ به ۷۰ هزار تومان را ناشي از جو رواني عنوان کرد و يادآور شد: خدمات چاپ مشمول قانون فعاليت هاي هنري است و نمي توان با ارزان فروشي يا گران فروشي برخورد کرد. تعيين قيمت بر اساس توافق بين کارفرما و واحد چاپي تعيين مي شود.

وي گفت: البته به دليل رقابتي بودن بازار چاپخانه ها قيمت هاي نجومي و دور از انتظار هم اعلام نمي کنند. بر حسب سفارش مشتري قيمت تعيين مي شود [منبع ]

محتوا قابل کپی نمیباشد