چاپ و برش استیکر
20
اکتبر
چاپ استیکر برش خورده
Category:

چاپ استیکر برش خورده جزیی از خانواده های وینیل میباشد با این تفاوت که میتوانید حتی نوشته های ریز را برش داده و نصب کنید.